NIEUWSBRIEF 01/’02
‘s Gravenhage: oktober 2002.
Onderwerp: Vervolgacties.


Beste Schoonmannen en aanverwanten,

Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij elkaar in Hall hebben ontmoet. Het afgelopen jaar met individuele hoogte- en diepte-punten zal de familie bijeenkomst wel wat naar de achtergrond hebben verdrongen, hetgeen zeer begrijpelijk is. Echter hierbij dan, zoals beloofd in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar oktober, een bericht om het familie gebeuren weer eens in herinnering te brengen en de aandacht op het volgende te vestigen:.

Voor wat betreft de ‘vereniging’ en/of stichting vorm zijn geen nadere suggesties ontvangen. We houden het dus voorlopig maar op de ‘Schoonman Club’, met een secretariaat en een organisatie commissie.

Om in de toekomst secretariële activiteiten te kunnen blijven verrichten, en om het voorgenomen volgende feest een meer substantieel karakter te kunnen geven wordt U verzocht (voor zover van toepassing) de jaarlijkse contributie van € 11,50 /p.p. te storten op de gehandhaafde Rabo Bankrekening: 3231.50.063 (onder vermelding van Uw Voornaam en woonplaats).

Helaas kon er via de Schoonman website onder www.schoonman.net, nog geen wetenswaardigheden worden uitgewisseld. Ons is echter verzekerd dat daar spoedig verandering in zal komen.

Voor het ‘nieuwe’ familie geschiedenis boek, waarvoor de belangstelling werd vastgesteld, worden door Dick van Wingerden enige verkennende activiteiten uitgevoerd, en heeft Aat Groeneveld de verzamelde gegevens verwerkt. In de toekomst zal in klein comité aan dit onderdeel verder aandacht worden besteed. Indien U hierover nadere informatie verlangt kan U direct contact opnemen met Dick van Wingerden, tel 010-421 15 97, Hammarskjöldplaats 262, 3069 RH Rotterdam, of via zijn e-mail: wingkro@planet.nl .

Zoals toen met grote meerderheid werd vastgesteld was de reünie geslaagd, en op een termijn van enkele jaren voor herhaling vatbaar. Als eerste suggestie willen we daarom 2005 voorstellen.

Deze vijfde eerste en laatste nieuwsbrief in 2002 is zoals beloofd een ‘Tot Ziens’, en is en blijft de organisatie commissie beschikbaar indien U nog vragen heeft en/of informatie verlangt.

Uw reactie op deze brief zien wij met belangstelling tegemoet.


 

Namens de organisatie,

Herman B. Schoonman

Rigolettostraat 172

2555 VW 's Gravenhage

Tel.: 070-368 75 57

herman@schoonman.net